Μαθήματα Γυμνασίου

Α’ Γυμνασίου

GROUP-3 μαθητών

Στην Α’ Γυμνασίου η μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί μια πολύ σημαντική περίοδο για αυτούς. Οι μαθητές πρέπει να ανταπεξέλθουν σε πιο απαιτητικές διδακτικές διαδικασίες και να συνεργαστούν με διαφορετικούς καθηγητές. Οι εργασίες τους αυξάνονται και οι ασκήσεις γίνονται πολύπλοκες.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών του διαδικτυακού φροντιστηρίου μας, έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την πλήρη εμπέδωση της διδακτικής ύλης χωρίς να επιβαρύνεται ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών.

Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτών.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Οι μαθητές που προτιμούν τα ατομικά-ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο σπουδών στην οποία να καθοριστούν οι ανάγκες και οι στόχοι του μαθητή διαμορφώνοντας κατάλληλα το ατομικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Κόστος ιδιαίτερου μαθήματος ανά ώρα : 14€.

📝 Όλοι οι καθηγητές μας είναι καταρτισμένοι, με εμπειρία τόσο σε φροντιστηριακά μαθήματα (group) όσο και σε ιδιαίτερα μαθήματα διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες διδασκαλίας.

Β’ Γυμνασίου

GROUP-3 μαθητών

Στην Β’ Γυμνασίου οι μαθησιακές απαιτήσεις αυξάνονται. Η διδακτέα ύλη γίνεται περισσότερο απαιτητική και πολύπλοκη. Οι εργασίες των μαθητών αυξάνονται και οι ασκήσεις γίνονται πιο συνδυαστικές.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών του διαδικτυακού φροντιστηρίου μας, έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την πλήρη εμπέδωση της διδακτικής ύλης χωρίς να επιβαρύνεται ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών.

Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτών.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Οι μαθητές που προτιμούν τα ατομικά-ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο σπουδών στην οποία να καθοριστούν οι ανάγκες και οι στόχοι του μαθητή διαμορφώνοντας κατάλληλα το ατομικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Κόστος ιδιαίτερου μαθήματος ανά ώρα : 14€.

📝 Όλοι οι καθηγητές μας είναι καταρτισμένοι, με εμπειρία τόσο σε φροντιστηριακά μαθήματα (group) όσο και σε ιδιαίτερα μαθήματα διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες διδασκαλίας.

Γ’ Γυμνασίου

GROUP-3 μαθητών

Στην Γ’ Γυμνασίου οι απαιτήσεις αυξάνονται. Οι μαθητές πρέπει να διαχειρίζονται καλύτερα την διδακτέα ύλη ώστε να μπορούν να απαντούν σε πιο δύσκολα θέματα και παράλληλα να προετοιμάζονται μεθοδικά για την μετάβαση προς το Λύκειο.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών του διαδικτυακού φροντιστηρίου μας, έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την πλήρη εμπέδωση της διδακτικής ύλης χωρίς να επιβαρύνεται ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών.

Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτών.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Οι μαθητές που προτιμούν τα ατομικά-ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη με τον υπεύθυνο σπουδών στην οποία να καθοριστούν οι ανάγκες και οι στόχοι του μαθητή διαμορφώνοντας κατάλληλα το ατομικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Κόστος ιδιαίτερου μαθήματος ανά ώρα : 14€.

📝 Όλοι οι καθηγητές μας είναι καταρτισμένοι, με εμπειρία τόσο σε φροντιστηριακά μαθήματα (group) όσο και σε ιδιαίτερα μαθήματα διαθέτοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες διδασκαλίας.