Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην e-prooptiki σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου μας και για το λόγο αυτό προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία. Η συλλογή των δεδομένων αποσκοπούν στη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την «e-prooptiki» και λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του.. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.»  (στο εξής αναφερόμενη ως  «Εταιρεία») με Α.Φ.Μ. 800598517,  η οποία είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και του συνόλου του περιεχομένου του. Το διαδικτυακό φροντιστήριο έχει ως Υπεύθυνο αποθήκευσης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων τον κ. Κουλούρη Ευάγγελο και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται

 

 1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζονται κατωτέρω, (στο εξής αναφερόμενο ως ο «Χρήστης» ). Δηλαδή, κάθε άτομο που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόντος Ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

 1. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: Ο Ιστότοπος www.e-prooptiki.gr και app.e-prooptiki.gr ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου.

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε πράξη, που πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστότοπου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει α) για την ενημέρωση  για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παρακολούθηση μαθήματος, β) για την ενημέρωση  για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδικτυακό φροντιστήριο  e-prooptiki.gr  .Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι  τα αρμόδια στελέχη του διαδικτυακού φροντιστηρίου όπως ο Διευθυντής Σπουδών, η Γραμματεία και οι καθηγητές .

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρεία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ αυτής και του Χρήστη σύμβασης.

 

 1. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ: Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά): όταν κάνετε εγγραφή στη φόρμα επικοινωνίας και εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, , σε Αγορά υπηρεσιών, σε Εγγραφή στη Δωρεάν Δοκιμή, σε Επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρείας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας.

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Όταν ο Χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό, η Εταιρεία συλλέγει τα εξής: Όνομα μαθητή/μαθήτριας (προεραιτικό) , διεύθυνση email και τηλέφωνο κηδεμόνα, όνομα και επώνυμο κηδεμόνα , πληροφορίες για τις υπηρεσίες που επιλέγετε , τη σχολική τάξη στην οποία φοιτά ο μαθητής Στο διαδικτυακό φροντιστήριο, κατά τη διάρκεια του μαθήματος που θα παρακολουθήσει ο μαθητής, όλοι οι μαθητές έχουν ανοιχτή την κάμερά τους για να τους βλέπει ο καθηγητής και οι συμμαθητές τους, έχουν ανοιχτά τα μικρόφωνά τους για να μπορούν να μιλούν και έχουν ανοιχτά τα ηχεία τους για να μπορούν να ακούν τον καθηγητή και τους συμμαθητές τους. Επίσης  το διαδικτυακό φροντιστήριο καταγράφει τα μαθήματα ώστε να μπορεί να τα αποστείλει σε μαθητές που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν κατάφεραν να τα παρακολουθήσουν ζωντανά.   Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών είναι η δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του Χρήστη και η πραγματοποίηση της σύμβασης, ήτοι η επικοινωνία της Εταιρείας με το συγκεκριμενοποιημένο πλέον Χρήστη στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα αυτά, προς επιλογή των κατάλληλων για αυτόν εκπαιδευτικών πακέτων, κοινοποίηση των επιδόσεών του και παροχή ενημέρωσης εν γένει, ολοκλήρωση συναλλαγών, η οποία ειδάλλως δε θα ήταν εφικτή.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη όπως προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει επιλέξει, όπως ενδεικτικά τα διαγωνίσματα στα οποία υποβάλλεται, οι επιδόσεις του,  το πρόγραμμα παρακολούθησης, το επιλεγμένο πακέτο εκπαίδευσης, θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι αρμόδιοι καθηγητές και επιβλέποντες να μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο του Χρήστη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που έχει συλλέξει η Εταιρεία, διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αφού διαπιστωθεί η απουσία χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη.

 

 1. ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες του «e-prooptiki.gr». Τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, τα χρησιμοποιούμε μόνον για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δεν κοινοποιούνται ή μεταφέρονται σε τρίτα μέρη.

 

 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που εγγραφείτε στη φόρμα επικοινωνίας είναι μέχρι να μας ενημερώσετε ότι πλέον δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας (αποστολή σχετικού e-mail στο email επικοινωνίας). Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης εάν και με ποιo τρόπο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα η Εταιρεία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια χρέωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα.

Ο Χρήστης μπορεί να επικαιροποιεί, να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή αν επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr.

Ο χρήστης μπορεί να προβάλει ανά πάσα στιγμή εναντίωση, αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, την οποία η Εταιρεία θα σεβαστεί με την προϋπόθεση μη ύπαρξης άλλων νόμιμων λόγων με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εάν αμφισβητεί την ακρίβεια τους ή την νομιμότητα της επεξεργασίας με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που έχει παράσχει ή να ζητήσει να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων του εκ μέρους της Εταιρείας βάσει της εν λόγω συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr   Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η Εταιρεία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-prooptiki.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 6944749459 ή στην διεύθυνση Λ.Φλέμιγκ 40-42 Ραφήνα ΤΚ 19009.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ : Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

 

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Χρήστη, η οποία θα παρέχεται με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία λογαριασμού, και στην περίπτωση των ανήλικων Χρηστών κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του ενηλίκου γονέα ή κηδεμόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εκ μέρους του, θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύβασης παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών